Giảm 50K

Fahasa giảm 50K chủ thẻ VIB

Fahasa ưu đãi giảm 50K đơn mua hàng từ 300K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, thuộc mọi ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua thẻ tín dụng VIB. Số mã có hạn nhanh nào!
Lấy mã
hạn sd: còn 4 tháng
Giảm 50K

Fahasa giảm 100% thanh toán ví ShopeePay

Fahasa ưu đãi giảm 100% tối đa 50K hóa đơn mua hàng từ 51K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, thuộc mọi ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua ví ShopeePay. Click vào link xem và mua…
Lấy mã
hạn sd: còn 4 giờ