50K

Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 399k

Giảm 50K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Confidence của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
100K

Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.6 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.6 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục ENFA PROVITAL, Sữa Enfamama, Enfa trên 2 tuổi – 2022. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
40K

Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 399k

Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu UniFresh, SunMate, UniDry của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
8%

Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 699k

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 699K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Anmum, Anlene của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần