Giảm 50%

Nguyễn Kim khuyến mãi 50% Máy Giặt

Thay vi trả giá theo niêm yết Nguyễn Kim giảm 50%, trả góp 0% lãi suất, miễn phí vận chuyển. Áp dụng cho nhiều sản phẩm, Máy Giặt, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau tại cửa hàng. Ưu đãi có…
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 500K

Nguyễn Kim trợ giá 500K chủ thẻ VIB

Nguyễn Kim ưu đãi hoàn thêm 500K đơn mua hàng từ 10 triệu. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của mọi ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua chủ thẻ tín…
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 50%

Nguyễn Kim Sale 50% Máy Lạnh

Thay vi trả giá theo niêm yết Nguyễn Kim giảm 50%, trả góp 0% lãi suất, miễn phí vận chuyển. Áp dụng cho nhiều sản phẩm, Máy Lạnh, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau tại cửa hàng. Ưu đãi có…
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 500K

Nguyễn Kim giảm 500K chủ thẻ MSB

Nguyễn Kim khuyến mãi tháng mới 500K đơn mua hàng từ 8 triệu. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của mọi ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua chủ thẻ tín…
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 500K

Nguyễn Kim giảm 500K chủ thẻ FE CREDIT

Nguyễn Kim trợ giá 500K đơn mua hàng từ 5 triệu. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của mọi ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán cho chủ thẻ tín dụng FE…
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 50%

Nguyễn Kim hoàn 50% Máy lọc không khí

Nguyễn Kim khuyến mãi giảm 50%, trả góp 0% lãi suất, miễn phí vận chuyển. Áp dụng cho nhiều sản phẩm, Máy lọc không khí, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau tại cửa hàng. Chi tiết tại đây!
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 500K

Nguyễn Kim giảm 500K chủ thẻ SCB

Nguyễn Kim khuyến mãi 500K đơn mua hàng từ 10 triệu. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của mọi ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua chủ thẻ tín dụng SCB.…
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 50%

Nguyễn Kim giảm 50% Tủ Lạnh

Nguyễn Kim ưu đãi giảm 50%, trả góp 0% lãi suất, miễn phí vận chuyển. Áp dụng cho nhiều sản phẩm, Tủ Lạnh, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau tại cửa hàng. Click tại đây!
Xem ngay
hạn sd: còn 4 tuần
Giảm 3 triệu

Nguyễn Kim hoàn 3 triệu cho chủ thẻ mastercard

Nguyễn Kim ưu đãi giảm 3 triệu. Mã áp dụng cho nhiều sản phẩm, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của nhiều ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua thẻ tín dụng mastercard. Nhanh nào!
Xem ngay
hạn sd: còn 4 tuần
Giảm 500K

Nguyễn kim giảm 500K chủ thẻ BIDV

Nguyễn Kim ưu đãi giảm ngay 500K đơn mua hàng từ 10 triệu. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của mọi ngành hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua chủ thẻ tín…
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tháng
Giảm 45%

Nguyễn Kim giảm 45% Tủ Lạnh

Nguyễn Kim ưu đãi giảm 45%. Mã áp dụng cho nhiều sản phẩm, Tủ lạnh, thuộc nhiều thương hiệu khác nhau của ngành hàng Điện lạnh, tại cửa hàng. Copy mã và đặt hàng tại đây!
Xem ngay
hạn sd: còn 4 giờ
Giảm 50%

Nguyễn Kim siêu Sale 50% áp dụng sản phẩm Samsung

Deal tưng bừng mừng sinh nhật! Nguyễn Kim ưu đãi 50%, trả góp 0% lãi suất, miễn phí vận chuyển. Áp dụng cho nhiều sản phẩm, điện lạnh, điện máy, thuộc thương hiệu samsung tại cửa hàng. Mã có hạn…
Xem ngay
hạn sd: còn 4 giờ