50K

Code giảm giá Thanh toán bằng thẻ Visa

Mã VISA50 giảm 50K cho đơn từ 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/10/2021. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 6 ngày