Thông tin chi tiết

  • Mã giảm giá không có tác dụng quy đổi thành tiền mặt.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Số lượng code có giới hạn nên khuyến mãi này có thể sẽ kết thúc trước thời hạn.

Câu hỏi thường gặp

Các Khuyến mãi và Coupon tương tự

- 111K

Fahasa giảm 111K đơn hàng từ 299K

Fahasa ưu đãi giảm 15% tối đa 111K đơn mua hàng từ 299K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm, được mở ngẫu nhiên vào khung giờ: 10hXX, 18hXX và 20hXX mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Chi tiết tại đây!
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tuần
- 22K

Fahasa hoàn 22K đơn hàng từ 42K

Fahasa ưu đãi giảm 22K đơn mua hàng từ 42K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm, mã được mở ngẫu nhiên vào khung giờ: 10hXX, 18hXX và 20hXX mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Nhanh mua nào!
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tuần
Freeship 11K

Fahasa Freeship 11K đơn hàng từ 99K

Fahasa miễn phí vận chuyển 11K đơn mua hàng từ 99K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, được mở chính xác vào khung giờ: 10h, 12h và 20h mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Nhanh nào!
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tuần
Freeship

Fahasa Freeship 100% đơn hàng từ 111K

Fahasa miễn phí vận chuyển 100% tối đa 30K đơn mua hàng từ 111K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, được mở chính xác vào khung giờ: 10h, 12h và 20h mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Nhanh kẻo lỡ!
Xem ngay
hạn sd: còn 1 tuần

Xem mã giảm giá khuyến mãi tháng 01/2022...