Thông tin chi tiết

  • Mã giảm giá không có tác dụng quy đổi thành tiền mặt.
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác.
  • Số lượng code có giới hạn nên ưu đãi này có thể sẽ kết thúc trước thời hạn.

Câu hỏi thường gặp

Các Khuyến mãi và Coupon tương tự

50K

Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 399k

Giảm 50K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Confidence của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
100K

Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.6 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.6 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục ENFA PROVITAL, Sữa Enfamama, Enfa trên 2 tuổi - 2022.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
40K

Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 399k

Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu UniFresh, SunMate, UniDry của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
8%

Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 699k

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Anmum, Anlene của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
30K

Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 199k

Giảm 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Confidence của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
120K

Mã giảm 120k cho đơn hàng từ 1.2 triệu

Giảm 120K cho đơn hàng từ 1.2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nestle S-26, Nutren Junior, Boost, Gerber, Cerelac, Nutren, NAN của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
8%

Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 599k

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nestle S-26, Nutren Junior, Boost, Gerber, Cerelac, Nutren, NAN của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
5%

Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 499k

Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
10%

Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 299k

Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Cif, Vim, Sunlight, Omo, Comfort của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
5%

Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 599k

Giảm 5% tối đa 60K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Anmum, Anlene của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần

Xem mã giảm giá khuyến mãi tháng 07/2024...