10K

Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k

Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
50K

Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 799k

Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
100K

Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 600k

Giảm 100K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
20K

Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k

Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
100K

Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
100K

Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 600k

Giảm 100K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
15%

Mã giảm 15% số lượng có hạn

Giảm 15% tối đa 150K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
150K

Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu

Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
30K

Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 300k

Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
30K

Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 300k

Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần