Giảm 10K

Fahasa giảm 10K mọi sản phẩm

Fahasa giảm 10K đơn mua hàng từ 150K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, ngoại trừ sách Ngoại văn và Phiếu quà tặng. Chi tiết mua hàng tại đây!
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
Freeship 11K

Fahasa Freeship 11K đơn hàng từ 99K

Fahasa miễn phí vận chuyển 11K đơn mua hàng từ 99K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, được mở chính xác vào khung giờ: 10h, 12h và 20h mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Nhanh nào!
Lấy mã
hạn sd: còn 11 giờ
- 111K

Fahasa giảm 111K đơn hàng từ 299K

Fahasa ưu đãi giảm 15% tối đa 111K đơn mua hàng từ 299K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm, được mở ngẫu nhiên vào khung giờ: 10hXX, 18hXX và 20hXX mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Chi tiết tại…
Xem ngay
hạn sd: còn 11 giờ
- 22K

Fahasa hoàn 22K đơn hàng từ 42K

Fahasa ưu đãi giảm 22K đơn mua hàng từ 42K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm, mã được mở ngẫu nhiên vào khung giờ: 10hXX, 18hXX và 20hXX mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Nhanh mua nào!
Xem ngay
hạn sd: còn 11 giờ
Freeship 11K

Fahasa Freeship 11K đơn hàng từ 99K

Fahasa miễn phí vận chuyển 11K đơn mua hàng từ 99K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, được mở chính xác vào khung giờ: 10h, 12h và 20h mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Nhanh nào!
Xem ngay
hạn sd: còn 11 giờ
Freeship

Fahasa Freeship 100% đơn hàng từ 111K

Fahasa miễn phí vận chuyển 100% tối đa 30K đơn mua hàng từ 111K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, được mở chính xác vào khung giờ: 10h, 12h và 20h mỗi ngày xuyên suốt chương trình. Nhanh…
Xem ngay
hạn sd: còn 11 giờ
Giảm 10K

Fahasa hoàn 10K sách Kinh Tế

Fahasa ưu đãi giảm ngay 10K đơn mua hàng từ 150K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, sách Kinh Tế tại cửa hàng. Click tại đây!
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
Giảm 20K

Fahasa giảm 20K mọi SP Đồ Chơi

Fahasa hoàn ngay 20K đơn mua hàng từ 200K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, Đồ Chơi thuộc nhiều thương hiệu khác nhau tại cửa hàng. Nhanh nào!
Lấy mã
hạn sd: còn 2 tuần
Giảm 40K

Fahasa giảm 40K Văn phòng phẩm

Fahasa giảm 60K đơn mua hàng từ 600K. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, Văn phòng phẩm tại cửa hàng. Copy mã và đặt hàng tại đây!
Lấy mã
hạn sd: còn 3 tuần
Giảm 30K

Fahasa giản 30K thanh toán ví ShopeePay

Fahasa giảm ngay 10% tối đa 30K đơn mua hàng từ 0Đ. Mã áp dụng cho tất cả sản phẩm, Sách – Văn phòng phẩm tại cửa hàng, chỉ áp dụng thanh toán qua ví ShopeePay. Nhanh nào!
Xem ngay
hạn sd: còn 2 tuần