35K

Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 400k

Giảm 35K cho đơn hàng từ 400K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu FAMCO, Elmich, Smartcook của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
8%

Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 599k

Giảm 8% tối đa 60K cho đơn hàng từ 599K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
8%

Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 599k

Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 599K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nestle S-26, Nutren Junior, Boost, Gerber, Cerelac, Nutren, NAN của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa…
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
10K

Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k

Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
50K

Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 799k

Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
10%

Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 299k

Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Cif, Vim, Sunlight, Omo, Comfort của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
100K

Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 600k

Giảm 100K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock, Sweepy, LocknLock của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần
10%

Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 799k

Giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Lấy mã
hạn sd: còn 1 tuần